Internetové stránky

Vaše vizitka na internetu

 

Internetové stránky – zkráceně a slangově web. Asi není potřeba vysvětlovat o co jde. Právě teď se na jedny internetové stránky díváte. Technicky vzato jde o balík datových souborů ve kterých je zakódován obsah vaší prezentace. Toto kódování je natolik jednoznačné a standardizované, že ať se na své stránky přihlásíte kdekoli a jakkoli, vždy je uvidíte správně, tedy většinou.

Weby jsou ovšem různé. Zjednodušeně lze říct, že nabízíme tři základní typy internetových stránek.

„WEB-VIZITKA“ – nejjednodušší internetové řešení. Přehledné, srozumitelné a současně vizuálně přitažlivé představení společnosti, firmy, žívnostníka nebo třeba jen zajimavého člověka či projektu. Základní informace, kontakty, ilustrační obrázky. Web-vizitka má zpravidla 1-2 stránky.

„STATICKÝ WEB“ – komplexní internetové řešení. Web je plně přizpůsoben potřebám klienta, a to jak v oblasti struktury webu, tak v oblasti jeho obsahu. Statický web je vhodný zejména v případech, kdy se nepředpokládají časté změny obsahu a jeho doplňování. Pro tuto činnost je potřebné mít člověka s aspoň základní znalostí programování webu, nebo tuto činnost přenechat nám na základě rámcové smlouvy. Rozsah webu neni omezen, omezeno je ale umístění některých internetových aplikací, které jsou pro statický web nevhodné.
Pořizovací cena je vyšší než v případě web-vizitky a je závislá zejména na složitosti požadované struktury a množství vkládaných dat.

„DYNAMICKÝ WEB“ – komplexní a v podstatě neomezené internetové řešení. Web je doplněn tzv. redakčním systémem, který klientovi umožňuje editaci dat, doplňování struktury a některé další úkony i bez znalosti programování. Použitý redakční systém odpovídá požadavkům klienta a jeho nárokům na vlastní obsluhu webu. Toto řešení je vhodné pro náročné klienty a nutné pro klienty, kteří požadují web s možností časté aktualizace a doplňování prezentovaných informací.
Cena dynamického webu je závislá na jeho rozsahu a složitosti a také na použitém redakčním systému.