Seminář – Internetové stránky – základní

Seminář je určen převážně normálním lidem „neajťákům“, kteří provozují nebo uvažují o tom že budou provozovat svůj vlastní web a chtějí mít všechny věci okolo toho pod kontrolou.

Cílem semináře je účastníky naučit a vysvětlit základní pojmy, nástroje a prostředky potřebné k provozu webu. Poskytnout informace důležité k tomu, aby byl web dobrý, plnil svou funkci a jeho provoz byl maximálně efektivní.

Níže uvádíme studijní materiály pro účastníky a absolventy semináře.

Základní pojmy

Bez znalosti a pochopení základních pojmů v oblasti internetu hrozí každému provozovateli reálné nebezpečí, že si naběhne při komunikaci s dodavatelem internetových služeb. Proto je dobré vědět co je to doména, registrace domény, webhostig, server, DNS, FTP, MySQL, redakční systém, SEO  apod. Nejde o to znát přesnou definici, ale vědět co jednotlivé pojmy znamenají a jaká je jejich role v provozu webových stránek.

Zřízení nového webu

Ne první pohled velmi jednoduché, nicméně už při zřizování nového webu může byt učiněno pár chyb, které se posléze složitě napravují. Proto je dobré vědět jak postupovat krok po kroku. Důležité je také vědět co si udělat svépomocí a co přenechat odborníkům a poskytovatelům služeb.

Analýza webu a jeho optimalizace

Jak se pozná dobrý web? Odpověď je jednoduchá, dobrý web je ten, který plní úkol pro který byl zřízen. Analýza webu svépomocí je základní kámen úspěchu při provozu webových stránek. Není to nic těžkého, jen je třeba vědět jak na to.

SEO – Search Engine Optimization – Otimalizace pro vyhledávače

Většina provozovatelů webových stránek má zájem o to, aby jejich web byl ve vyhledávačích zobrazován co nejvýš. K splnění tohoto „snu“ je potřeba vědět jak vyhledávače fungují a co je možné udělat pro to aby se jim nějaký web líbil a oni ho upřednostňovali. SEO je souhrn opatření a činností, které rozdělujeme na  on-page a off-page. Ty základní opatření si dokáže udělat na svém webu i úplný laik, ale musí vědět, která to jsou.

Návštěvnost webu, statistiky a jejich analýza

Každý provozovatel webu by měl vědět jak jsou jeho stránky navštěvovány, jak se na nich návštěvníci chovají a odkud přicházejí. V současné době to už není neřešitelný problém a to díky statistickému nástroji Google Analytics, který je k dispozici zdarma komukoli kdo provozuje web.

Spolupráce s externím dodavatelem internetových služeb

Přesto, že si většinu věcí spojených z provozem webu může provozovatel udělat sám, bez spolupráce s dodavatelem (poskytovatelem) internetových služeb se neobejde. Minimálně registrátora domény potřebuje každý. Jak tedy takového dodavatele služeb vybrat a co po něm požadovat.

Tvorba webu svépomocí

Pokud si provozovatel webu troufá, může si udělat web sám a to s minimálními finančními náklady a maximální efektivitou výsledných internetových stránek. S pomoci zdarma distribuovaného a široce podporovaného redakčního systému WordPress to jde. Stačí jen kapánek nadprůměrná počítačová gramotnost.

Internetové sociální sítě

Pojmy Facebook, Twiter, YouTube už slyšel skoro každý. Jak ale využít sociální sítě při provozu vlastního webu a kdy to raději nedělat.